Meld je aan via ondestaand inschrijvingsformulier

(dit inschrijvingsformulier vind je onder onderstaande tekst)

Aan het (trainings)lidmaatschap van HTC Son zijn, zoals bij iedere vereniging een aantal voorwaarden verbonden.

 

Lidmaatschap

Zoals bij iedere verenigingen zijn de rechten en plichten van leden vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijke regelement. Deze zijn voor alle leden toegankelijk via het ledensysteem 'Lisa'. Niet-leden kunnen deze opvragen bij het secretariaat.

Het functioneren van de vereniging wordt voor het belangrijkste gedeelte bepaald door de ondersteuning die vrijwilligers aan de vereniging bieden. Op het aanmeldingsformulier staan een aantal mogelijke werkzaamheden aangegeven. Het wordt op prijs gesteld wanneer u zich voor één of meerdere activiteiten opgeeft.

Naast deze vrijwillige bijdragen zijn een aantal verplichtingen die de leden van HTC Son op zich hebben genomen. De belangrijkste staan hierna vermeld.

 

Vervoer van jeugdspelers

Van de ouders wordt verwacht dat zij bij toerbeurten in onderling overleg de jeugdspelers vervoeren naar uitwedstrijden. Dit gebeurt in onderling overleg tussen alle betrokken ouders van een team.

 

Bar

Ouders van jeugdleden die niet als vrijwilliger werkzaamheden in een commissie uitvoeren worden gevraagd om een aantal maal per jaar ondersteuning te geven bij de bezetting van Bar. Dit zijn in principe blokken van 3 uur. De indeling wordt gemaakt door de Barcommissie en gepubliceerd op de website, Lisa en per mail.

 

 

Wedstrijdtafel

Ouders van jeugdleden die geen vrijwilligers werkzaamheden uitvoeren worden gevraagd een aantal maal per jaar ondersteuning te geven bij de bezetting van wedstrijdtafel op zaterdagochtend. Dit zijn blokken van 3 uur. De indeling wordt gemaakt en gepubliceerd op de website, Lisa en per mail.

 

 

Scheidsrechters

Conform het beleid van de KNHB wordt van alle leden vanaf B-Jeugd (14 jaar) verwacht dat zij in het bezit zijn of komen van een scheidsrechterkaart en dat zij gedurende het seizoen een aantal wedstrijden fluiten. De scheidsrechters commissie wijst wekelijks scheidsrechters aan. Dit schema is te vinden op de website. Ook wordt periodiek een opleiding verzorgd voor nieuwe scheidsrechters.

 

Automatische incasso contributie

De inning van de contributie vindt plaats in 3 termijnen middels automatische incasso’s Het afgeven van een machtiging hiervoor is een voorwaarde voor de duur van het lidmaatschap. Wanneer betaling ineens bezwaarlijk is, kan met de penningmeester een betalingsregeling getroffen worden.

 

Voor contributieinformatie klik hier

Soort lidmaatschap
   
Persoonlijke informatie
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact informatie
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financiële informatie
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Kies team
Sponsoren
Bordsponsor
Social media
Instagram account van HTC Son

1 Facebook logo Facebook logo