Scheidsrechters 
Nieuwe indeling scheidsrechters vanaf lente competitie

Het is gelukt om een betere oplossing te vinden voor de veldcompetitie in het voorjaar. Lees dit bericht goed door. Want alleen door het samen op te volgen wordt het een succes. We rekenen op jouw medewerking. Bedankt!

Aanleiding

Om te kunnen hockeyen heb je naast 2 teams ook twee scheidrechters nodig. In het najaar 2017 is helaas wederom gebleken dat toewijzen van wedstrijden en het daadwerkelijk op komen dagen van scheidsrechters lang niet eenvoudig is binnen onze vereniging. Ook wordt een toegewezen wedstrijd soms geweigerd door een aangewezen scheidrechter met het verzoek aan de scheidsrechters commissie om maar een andere oplossing te vinden. Dit is niet de bedoeling omdat in principe een team wordt aangewezen om te fluiten. Als een aangewezen scheidsrechter alsnog niet kan, moet men binnen het eigen team een alternatief vinden.

NIEUW

Voortaan worden de afmeldingen niet meer in behandeling genomen door de scheidsrechters commissie. De aangewezen scheidsrechter moet zelf contact opnemen met de coach van het eigen team, om een andere scheidsrechter uit het team te vinden.

Deze vervanging moet wel gemeld worden aan de scheidsrechters commissie. Hierdoor zijn de teams en de wedstrijdtafel op de wedstrijddag juist geĆÆnformeerd en kan de scheidsrechter gekoppeld worden aan de wedstrijd.

Fluitbeurten

Alle A/B jeugdleden komen minimaal 3 tot 4 keer per seizoenshelft aan de beurt om te fluiten. Dit komt door de verdeling van teams (veel jongere jeugd die gefloten moeten worden, minder A/B-jeugd om dat te doen), door de timing van de wedstrijden en omdat er (gelukkig!) veel A- en B-jeugdleden zijn die zelf trainer/coach zijn en daarom niet als scheidsrechter ingepland worden. Ieder A/B-team moet bijna iedere week fluiten, ook als ze zelf uit spelen. De beleving is nu soms dat ze vaker dan vroeger worden ingedeeld (mails van ouders), maar er wordt eerlijk ingedeeld; degene uit het team die het langst geleden heeft gefloten, en zelf geen trainer/coach is van een jonger jeugdteam, wordt als eerste ingedeeld.Wijziging

F tot en met C-jeugd

F en E-zestallen
Omdat het bij deze wedstrijden meer om spelbegeleiding gaat, wordt een beroep gedaan op de ouders van de betreffende elftallen. Na het succes in de F-jeugd wordt dit verder uitgebreid naar de E-zestallen. Er worden geen scheidsrechters meer ingezet vanuit de club.

E-achttallen
Deze worden in principe gefloten door B-elftallen, dit kan ook B3-5 zijn (dus ook de eerstejaars B). Lagere E8-teams kunnen ook door C1* gefloten worden.

C-D-teams
Deze worden gefloten door A- of B-jeugd, Hierbij wordt ervan uitgegaan dat hogere D-teams ook gefloten worden door hogere A-B teams. Bijvoorbeeld MB1 kan MD1 fluiten, als MD1 vroeg thuis speelt.

*De tweedejaars C-jeugd wordt in het voorjaar gevraagd de scheidsrechters cursus te volgen, zodat zij deze kennis kunnen toepassen op de wedstrijden E8-tallen en begin volgend seizoen als jongste-B meteen een kaart hebben. Het niet hebben van een scheidsrechterskaart betekent dus niet dat zij niet hoeven fluiten; de E-achttallen mogen gefloten worden zonder scheidsrechterskaart. Door de planning van wedstrijden en de verdeling van uit/thuis spelende teams, kan het voorkomen dat een A-team of MB1 een lager jeugdteam fluit, terwijl dit qua zwaarte niet nodig is. Dit kan dan niet anders door de tijden van de wedstrijden.

A en B Jeugd

JA1 door Heren 1
JB1 door HVA
MA1, MA2 door een specifieke groep scheidsrechters die MA1 en MA2 fluiten
MA3 door HVB
MB1 door een specifieke groep scheidsrechters
MB2 door D1
MB3 door D2
MB4 door D3
MB5 door JA1/MA1 of DVA (als JA1/MA1 uit spelen, al ingepland zijn voor een ander team of de tijden van de wedstrijden niet matchen)

Deze jeugdteams worden gekoppeld aan vaste senioren teams die hen fluiten. Let op: Jong Heren 1 fluit aanzienlijk minder keren dan de andere seniorenteams, omdat zij niet op zaterdag kunnen fluiten. Daarom worden de wedstrijden van JH1 op zondag later ingepland, zodat zij op zondag altijd eerst een wedstrijd kunnen fluiten.Oproep

Ken jij scheidrechters die in het verleden hebben gefloten en het leuk zouden vinden om zo nu en dan nog een wedstrijd te fluiten? Laat hem of haar zich dan aanmelden bij de arbitragecommissie via [email protected] , waarna zij contact zullen opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

We hopen met deze opzet dat het indelen en het vinden van alternatieven vereenvoudigd wordt. Aan het einde van het seizoen wordt deze opzet geƫvalueerd tbv volgend seizoen.

Dank voor jullie medewerking!

Het bestuur en de Scheidsrechterscommissie
 
Kies team
Sponsoren
Bordsponsor
Social media
Instagram account van HTC Son

1 Facebook logo Facebook logo