Informatie over HTCSON Hockey
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 
Algemeen (1) 
Archief documenten (1) 
BAR (1) 
Commissies (1) 
Geschiedenis (1) 
Jongste Jeugd (2) 
Navigatie / TomTom (1) 
Organisatie (1) 
Spelregels Veldhockey (1) 
Spelregels Zaalhockey (1) 
Trimhockey (1) 
Voorzitters (1) 
Wegwijs op Mijn HTC (1) 
Zaalhockey (2) 

 

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]Jongste Jeugd 
Selectie Jongste Jeugd ? 
  Selectie
SELECTIE BIJ DE JONGSTE JEUGD?

Selectie of geen selectie is elke keer weer de vraag van de ouders van de jongste jeugdleden.
Bij de E teams doen wij GEEN selectiewedstrijden en er worden ook geen lijsten met capaciteiten van de kinderen bijgehouden. Wij delen de teams in op basis van leeftijd, school, vriendje/vriendinnetje. Wel proberen wij nooit meer dan 4 kinderen van dezelfde school in één team te zetten.

De eerstejaars teams zijn de teams onder in de groep (bij de meisjes bv E5 t/m E8) en de tweedejaars teams zijn de bovenkant van de groep. Omdat de bond wel indeelt naar sterkte moeten wij ook de teams verschillend sterk maken, anders spelen allen in dezelfde poule wat niet de bedoeling is. Het kan dan wel voorkomen dat bv bij de eerstejaars ME6 in een hogere poule speelt dan ME5. Bij de tweedejaars proberen wij ter voorbereiding op de D ervoor te zorgen dat het hoogste team in de hoogste poule speelt. Maar dat wil niet zeggen dat alle kinderen in dat team de besten van de hele tweede jaargang bij de E-tjes zijn. Pas bij 11-tal (D) wordt geselecteerd op hockeycapaciteit.

Als een E-team in de tweede helft van het tweede speeljaar 8-tal gaat spelen kan het voorkomen dat niet alle leden van het team hier aan mee kunnen doen op basis van spelinzicht en/of fysieke gesteldheid. Dan proberen wij in overleg met de ouders hiervoor een passende oplossing te vinden die beide partijen tevreden stelt.

Wij hopen met deze uitleg meer duidelijkheid geschapen te hebben. Mochten er nog vragen zijn, twijfel dan niet en stuur een mailtje naar [email protected]


 
Uitleg Spelregels Jongste Jeugd 
  Aan het begin van het seizoen is ervoor gekozen om bij onze E-Jeugd te spelen in zestallen. Hieronder vind u gedetaileerd de spelregels die op dit spel van toepassing zijn. Helemaal aan het einde van deze pagina vind u een plaatje met de veldindeling.

Veel plezier bij het lezen en zeker ook met het spelLEIDEN.

competitie-arbitrage-spelregels *** Spelregels zestalhockey ***

Onderstaand treft u de spelregels aan van zestalhockey. De wedstrijden worden geleid door spelleiders. Naast het fluiten geven zij vooral uitleg over de spelregels.

Spelregels zestalhockey
De spelregels van het zestalhockey worden toegepast bij wedstrijden van de E-jeugd. In alle districten wordt conform onderstaande regels gespeeld. Afhankelijk van het niveau(verschil) kunnen spelleiders en coaches aanpassingen in het reglement aanbrengen. Vóór de wedstrijd dienen hier duidelijke afspraken over gemaakt te worden tussen beide partijen. Denk eraan dat het spelplezier voorop staat.

Speelveld
In de meeste gevallen zal men gebruik moeten maken van bestaande velden. Geadviseerd wordt een kwart veld te gebruiken, waarbij de zijlijnen als achterlijnen fungeren en de middenlijn en een 23-meterlijn of de 23-meterlijn en een achterlijn als zijlijn. Een tweede mogelijkheid is het uitzetten van een specifiek zestalhockeyveld van 23 x 55 m. Het speeloppervlak kan kunstgras of gras zijn. Gebruik het veld met het meest egale oppervlak, in de meeste gevallen is dat kunstgras.

Doelen
Doelen kunnen worden gemaakt van pylonen. De voorkeur gaat echter uit naar een achterplank met zijschotten (mini-doel), ook de E-jeugd hóórt het doelpunt graag. Iedere partij heeft één doel, de breedte van het doel is 3.66 meter (de normale breedte van een doel). Het doel wordt in het midden van de 'achterlijn' geplaatst.

10-meterlijn
Uit praktische overwegingen wordt gebruik gemaakt van een 10-meterlijn in plaats van een cirkel. Deze 10-meterlijn wordt aangegeven met pylonen. De betekenis ervan wordt elders beschreven.

Bal
Er wordt gespeeld met een normale hockeybal.

Teams
Een team bestaat uit maximaal vijf veldspelers en één doelverdediger. Tot de verplichte uitrusting van de doelverdediger behoren een helm, legguards en klompen. Spelers mogen altijd wisselen, mits dit gebeurt vanaf de middenlijn, nadat de medespeler het veld heeft verlaten. Voor de coach is deze 'interchange regel' een goede mogelijkheid om alle spelers evenveel te laten spelen. Ook geeft deze regel de gelegenheid tot het behandelen van kleine blessures.

Wedstrijdduur
Een wedstrijd duurt 2 x 25 minuten met een pauze van circa 5 minuten. Het wordt dringend aanbevolen om na afloop van de wedstrijd met beide ploegen een nabespreking te houden.

Toss
Voor aanvang van de wedstrijd tossen de aanvoerders: de winnaar van de toss kiest voor beginslag of speelrichting. Het wordt steeds meer de gewoonte dat de gasten mogen beginnen.

Algemene spelregels zestalhockey

Het spelen van de bal
- Door veldspelers alleen met de platte kant van de stick. Als kinderen de backhand flats gecontroleerd kunnen uitvoeren mag deze toegepast worden. Hierbij wordt de zijkant van de stick gebruikt om de bal te spelen
- Door doelverdedigers alleen met de platte kant van de stick. Binnen het 10-metergebied mag de doelverdediger de bal stoppen met het lichaam en wegschoppen (mits ongevaarlijk!)

Begin of hervatting van het spel
De beginslag wordt genomen vanaf het midden van het veld:
- door een speler van de partij die na de toss de beginslag heeft gekozen of 'gekregen'
- na de rust door een speler van het andere team
- na een doelpunt door een speler van het team waartegen het doelpunt is gemaakt.
Bij een beginslag mag de bal in alle richtingen worden gespeeld. Verder gelden de regels van een vrije slag.

Gevaarlijk en ruw spel
Gevaarlijk en ruw spel is altijd verboden. Hieronder valt:
- gevaarlijk of hinderlijk zwaaien met de stick
- hoge bal, waaronder 'snijden'
- hakken op de stick tijdens een duel
- aanvallen van links als dit gevaarlijke situaties oplevert
- (naar) spelers (of hun stick) slaan of trappen, vasthouden of duwen, laten struikelen, blokkeren met het lichaam
- ongecontroleerd de bal zonder stoppen terugslaan
- de bal opzettelijk tegen een speler aan spelen

Afhouden
Het is verboden een speler in zijn spel te belemmeren door deze (hinderlijk) te beletten de bal te spelen. Dit kan de balbezitter zelf (afhouden), zijn stick (stickafhouden) of een medespeler (indirect afhouden) zijn.

Bal tegen het lichaam ('shoot')
Het is veldspelers verboden de bal opzettelijk met het lichaam te stoppen of met been of voet te bewegen. Bij onopzettelijk 'shoot' wordt alleen afgefloten wanneer het gevaar oplevert of wanneer er voordeel uit ontstaat.

Vrije slag
Een vrije slag wordt genomen vlakbij de plaats van de overtreding, door een speler van het team dat niet de overtreding heeft begaan. De bal moet stilliggen en mag niet omhoog worden gespeeld. Bij het nemen van de vrije slag moeten alle spelers van de andere partij op minimaal 5 meter van de bal zijn. Binnen het 10-metergebied moeten de spelers van beide partijen 5 meter afstand van de bal nemen. Degene die de vrije slag genomen heeft, mag de bal daarna pas weer spelen als eerst een andere speler de bal heeft aangeraakt.

Doelpunt
Een doelpunt is gemaakt wanneer de bal de doellijn passeert en binnen het 10-metergebied is aangeraakt door een aanvaller. De bal mag hierbij niet hoger komen dan 46 cm. (plankhoogte). Als binnen het 10-metergebied de bal door een stick van een aanvaller is gespeeld en daarna via de stick of het lichaam van een verdediger de doellijn passeert, is er eveneens een doelpunt gemaakt.

Bal over de achterlijn, zonder doelpunt
- Door een aanvaller gespeeld: uitslaan door een verdediger op de 10-meterlijn, loodrecht tegenover het punt waar de bal over de achterlijn ging.
- Door een verdediger gespeeld: aan de aanvallende partij wordt een lange corner toegekend.

Bal over de zijlijn
Inslag op de zijlijn op de plaats waar de bal over de lijn ging, door een speler van de partij die de bal niet het laatst heeft aangeraakt voor hij over de zijlijn ging. Wanneer een speler van de aanvallende partij een inslag neemt binnen het 10-metergebied, moet de bal opnieuw binnen het 10-metergebied door een stick van een aanvaller worden geraakt, voordat een doelpunt kan worden gemaakt. Voor de inslag gelden verder de regels van de vrije slag.

Straffen
- Bij een onopzettelijke overtreding van een verdediger binnen het 10-metergebied: een vrije slag wordt toegekend aan de aanvallende partij, te nemen op de 10-meterlijn en zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. Na het nemen van de vrije slag moet de bal opnieuw binnen het 10-metergebied door een stick van een aanvaller worden geraakt, alvorens een doelpunt kan worden gemaakt.
- Bij een opzettelijke overtreding van een verdediger binnen het 10-metergebied: indien heel duidelijk een doelpunt wordt voorkomen door een opzettelijke overtreding, wordt een strafbal toegekend aan de aanvallende partij, te nemen op 6,4 meter midden voor het doel. Indien niet een doelpunt wordt voorkomen, wordt een vrije slag toegekend aan de aanvallende partij, te nemen op de 10-meterlijn midden voor het doel.
- Bij een overtreding van een aanvaller binnen het 10-metergebied: een vrije slag wordt toegekend aan de verdedigende partij, te nemen op de 10-meterlijn zo dicht mogelijk bij de plaats van overtreding.
- Bij een overtreding buiten het 10-metergebied: een vrije slag wordt toegekend aan het team dat niet de overtreding heeft gemaakt, op de plaats van die overtreding.

Lange corner
Inslaan door een aanvaller op de zijlijn op 5 meter afstand van de hoek, aan die kant van het doel waar de bal over de achterlijn ging. Na het nemen van de inslag moet de bal opnieuw binnen het 10-metergebied door de stick van een aanvaller worden geraakt, alvorens een doelpunt kan worden gemaakt. Spelers van beide partijen moeten minimaal 5 meter afstand nemen van de bal.

Strafbal
Een strafbal wordt genomen door een speler van het aanvallende team op 6,4 meter midden voor het doel van de verdedigende partij. Het doel moet verdedigd worden door een doelverdediger. De aanvaller moet dichtbij en achter de bal gaan staan, maar het is niet langer verboden om bij het nemen van de strafbal meer dan één stap te zetten. Hij mag de bal verplaatsen door middel van een push of een schuifslag, maar pas nadat de spelleider daartoe met een fluitsignaal het teken heeft gegeven. De aanvaller mag de bal één keer raken. Er mag geen schijnbeweging gemaakt worden. De bal mag ook niet hoger dan 46 cm. (plankhoogte) gespeeld worden. De doelverdediger moet in het doel op de lijn staan. Hij mag pas zijn voeten verplaatsen als de aanvaller de strafbal genomen heeft. De overige spelers moeten tijdens het nemen van de strafbal achter de 10-meterlijn buiten het 10-metergebied zijn.

Een doelpunt is gemaakt als:
- de bal in het doel komt (niet hoger dan 46 cm.)

Een strafbal eindigt zonder doelpunt als:
- de aanvaller een overtreding begaat
- de bal buiten het 10-metergebied komt, maar niet in het doel belandt
- de bal in het 10-metergebied stil komt te liggen

Als de strafbal niet met een doelpunt eindigt, wordt het spel door de verdedigende partij hervat met een vrije slag op de 10-meterlijn.

Time out
Een time out heeft tot doel de begeleiders van beide teams de gelegenheid te geven de spelers te 'hergroeperen' en extra aanwijzingen te geven, zodat het spel voor beide partijen beter kan verlopen. Een time out kan op eigen initiatief van de spelleider gegeven worden. Ook een begeleider van een team kan een time out aanvragen, echter maximaal één per wedstrijd.

Spelleiding
Doordat het speelveld klein is en het spelersaantal gering kan één spelleider aanwezig zijn in het veld. De spelleider is geen scheidsrechter! De spelleider dient de sfeer waarin de partijtjes gespeeld worden aan te voelen en goed op de hoogte te zijn van de spelregels voor het zestalhockey zodat de kinderen telkens uitleg kunnen krijgen. Het verdient aanbeveling om per team een vaste spelleider te benoemen die alle thuiswedstrijden van dat team leidt. Deze spelleider krijgt op deze manier ervaring in deze specifieke manier van leiden, leert zo het spelniveau van de kinderen kennen en groeit als het ware met het spel mee.


 
 
Kies team
Sponsoren
Bordsponsor
Social media
Instagram account van HTC Son

1 Facebook logo Facebook logo